Ukvapená rozhodnutí nejsou dobrá

Doposud jste pracoval jako zaměstnanec, ale nyní stojí před Vámi výzva, která Vás velmi oslovila. V závěti Vám děda odkázal několik hektarů polí. Život zemědělce není v současných podmínkách lehký. Život, který znamená pouze dřinu a nejistý zisk bez dlouhého zvážení všech pro a proti přijímáte.

Jste nyní v euforii, ale svoji budoucnost je dobré znát

Není dobré se vrhat do nových výzev bez předchozí strategie. Je nutné si určit své podnikatelské priority, odhalit triky a nástrahy případné konkurence. Zajistit si odbyt pro svou zemědělskou produkci. Stojí před Vámi mnoho úkolů, které je nutné důsledně promyslet a zpracovat. Svá veškerá rozhodnutí můžete ale zpracovat na základě čínského horoskopu . Vyjeví Vám Vaši budoucnost, a připraví Vás na životní úskalí.