Je třeba provést u vás revize kanalizace, je ucpaná a zanesená? Pomůžeme vám s jejím vyčištěním a znovuzprovozněním! Pokud tedy již nepomůže přirozené proplachování. (Je to proplachování bez lidského zásahu. Jde o proplachovací účinek přívalu dešťových vod během intenzivních srážek. Deště dostatečné vysoké intenzity nebývají časté a tak s tímto čištěním lze proto počítat pouze v kanalizacích, kde je dostatečný sklon a dostatečná minimální rychlost průtoku. Tato ba se měla pohybovat kolem 0,6 až 0,75 ms-1).
Pokud tedy přirozené proplachování při revize kanalizace nefunguje – volejte nás! My provedeme tzv. umělé proplachování, které provedeme buď nízkotlakým postupem, vysokotlakým postupem nebo stálým průtokem.

Breberky - modern
</div>

<h2>
Nepomáhá již přirozené proplachování vaší kanalizace?</h2>
<p>Nevadí! Zkusíme provést umělé propláchnutí a revize kanalizace!</p>

            <div class=
Revize kanalizace
Ohodnoťte příspěvek