Podezření

Inspektor Filip ještě s nikým z podezřelých osobně nemluvil. Počká si na zprávu, která by měla vyřešit většinu jeho problémů se sociálním začleňováním – nesnášel rozhovory s lidmi. Ne snad proto, že by si s nimi nevěděl rady nebo že by ho znervózňovali. Jednoduše mu vadilo, že všichni lžou a nikomu se nedá věřit.

Zvláštní předmět

Čest už dneska není to, co bývala. Ještě jednou se rozhlédl po kůlně, kam ho pustil zahradník. Něco se mu pořád nezdálo na skládacím rudlu, jenž stál opřený o zeď támhle vzadu. Vrtalo mu v hlavě, proč by se tady potřebovalo něco těžkého převážet. Takového rozměru? Nic. A kdyby ano proč by byl nástroj schovaný takhle vzadu? Všechno tu vypadalo často používané. Všechno tu mělo svoje místo, bylo tu krásně uklizeno – jenom právě ten nástroj ležel vzadu složený narychlo.