Vybudování komplexu, jímž je jednoduše a efektivně pracující kořenová čistírna, není v žádném případě náročnou záležitostí.
Pokud hledáte komplex, který pracuje na principech přírodních zákonitostí, nechejte si na Vaší zahradě instalovat uměle vytvořenou vegetaci, kterou představuje kořenová čistírna. Tento projekt mělce zaplaveného území napodobuje přírodní mokřiny, které plynule a bez použití uměle vybudovaných technologií čistí odpadní vodu. Nebojte se v případě jakýchkoliv nejasností kontaktovat zákaznické linky specializovaných center, které se v této oblasti stoprocentně orientují a díky svým zkušenostem Vám mohou zajistit instalaci za sympatických cenových podmínek.

Respekt k přírodě

Pro rodinné domy, obce i podniky představuje kořenová čistírna vhodné ekonomické řešení. A to nejen z hlediska finanční atraktivity, ale také díky své ohleduplnosti vůči přírodě.