Další činnosti

Firmy, zabývající se pracemi s odpady nenabízejí jen výstavbu či rekonstrukce, ale také například opravy při havárii, uvolnění ucpaného potrubí, revize i pomocí mini kamer, které monitorují vnitřek potrubí. Dokáží odhalit i případná nebezpečí do budoucna a lze tak preventivně zasáhnout. Případné opravy lze provádět také bezvýkopovými metodami, kdy se do potrubí zavede speciální „rukáv“, kterým se vyztuží a utěsní problematické místo. Tyto metody velice šetří nejen čas a námahu, ale prodlužuje rovněž podstatně životnost daného úseku.

Nutnost pravidelných revizí

Toto se týká zejména firem, správců větších objektů a zejména odpovědných obcí, které jsou správci páteřních odpadových sítí a jsou odpovědni i za pravidelné revize jejich stavu. Kanalizaci totiž prospívá, stejně jako mnoha jiným oblastem pravidelná kontrola a včasné preventivní zásahy, čímž se dá předejít mnoha závažným problémům v budoucnosti.